Berikut adalah persoalan yang sering diajukan berkaitan Set Istimewa. Apakah yang ada di dalam Set Istimewa ni?

Terdapat lima komponen di dalam Set Istimewa ini. Dua komponen utama ialah Basic Sajada II bersaiz mini dari AMRU dan juga Minyak Zaitun Extra-Virgin dari Sihaté. Kemudian disertakan juga dengan kad ucapan, kad istimewa dan wangian. Semua ini dimasukkan di dalam satu kotak eksklusif Istimewa yang sangat sesuai dijadikan hadiah.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Still need help? Contact Us Contact Us