Adakah Classic Tasbih AMRU ini menggunakan bahan asli?

Ya, tasbih yang dikeluarkan oleh AMRU adalah menggunakan bahan berkualiti tinggi dan asli. Kami menggunakan dua jenis bahan iaitu kayu koka dan tulang unta. Kedua-duanya dihasilkan buatan tangan.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Still need help? Contact Us Contact Us