Kaaba Sajada AMRU diperbuat daripada mana?

Kaaba Sajada AMRU diperbuat dan diimport khas daripada Madinah. Sejadah ini dihasilkan oleh jenama Al-Munawwara yang berpusat di Kota Madinah. 

Al-Munawara adalah NGO beroperasi sebagai cabang komersial dibawah badan wakaf yang ditubuhkan oleh HRH Putera Faisal Bin Salman. Semua pendapatan mereka diwakafkan sebagai sumbangan kepada pembangunan masyarakat dan ekonomi Madinah, termasuk dengan penyelenggaraan Masjid Nabawi. 😊

AMRU telah dilantik sebagai pengedar rasmi untuk pasaran produk Al-Munawara di Malaysia dan Indonesia.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Still need help? Contact Us Contact Us