Signature Perfume AMRU ini diperbuat daripada apa?

Signature Perfume AMRU diperbuat daripada pati wangian asli tanpa sebarang alkohol. Kombinasi not bauan Ceri, Marshmallow, dan 'Sandalwood' dalam pati wangian ini, memberikan bauan yang segar dan tenang dengan hanya satu semburan sahaja.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Still need help? Contact Us Contact Us