Signature Perfume AMRU boleh dibawa solat?

Boleh. Signature Perfume AMRU menggunakan pati wangian asli tanpa sebarang campuran alkohol dan lain-lain. Disebabkan itu, wangiannya mampu bertahan sehingga 72 jam lamanya. Tiada masalah untuk dibawa solat. 

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Still need help? Contact Us Contact Us