Satu botol Signature Perfume AMRU tahan untuk penggunaan berapa lama?

Satu botol Signature Perfume AMRU ini mengandungi 10ml pati wangian asli tanpa sebarang campuran. Ia mampu bertahan sehingga satu bulan bergantung kepada penggunaan. Kami sarankan anda membeli 3 botol terus, dengan harga lebih jimat berbanding pembelian satu botol.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Still need help? Contact Us Contact Us