Sejadah ni boleh dibasuh?

Sejadah AMRU boleh dibasuh berkali-kali dengan hanya perubahan fizikal yang minima. Ia tidak mengecil atau mengembang yang melampau sehinggakan menyebabkan sejadah ini rosak. Kapas asli memang terbukti tahan lama dan tahan lasak. Basic Sajada dan Premium Sajada juga boleh dicuci dengan mesin basuh. Ikuti langkah penjagaan yang tertera di label sejadah.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Still need help? Contact Us Contact Us