Apakah kelebihan menggunakan sejadah ini berbanding dengan sejadah yang lain ?

Istimewannya sejadah ini kerana ia di datangi dengan filling latex sekali. Latex ni sangat selesa berbanding span biasa, biasanya digunakan dalam tilam atau bantal. Tapi kami bawa teknologi ini untuk sejadah supaya anda dapat solat dengan lebih selesa.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Still need help? Contact Us Contact Us