Adakah Floral Sajada ini boleh dilipat seperti sejadah biasa?

Untuk mengelakkan kerosakan pada isian latex, kami mencadangkan agar ia disangkut terus pada rak atau gulung seperti karpet. Elakkan dari lipat Floral Sajada seperti sejadah biasa. Simpan di tempat yang bersih.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Still need help? Contact Us Contact Us