Ada tak warna lain untuk Basic Sajada?

Sajada Basic II keluaran AMRU memang berwarna putih sahaja. Insyallah ia lebih cantik kerana ia mencerminkan lambang kebersihan dan kesucian. Warna putih juga akan membuatkan kita sentiasa peka terhadap kebersihan sejadah yang digunakan. Jika inginkan sejadah berwarna, boleh lihat koleksi premium.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Still need help? Contact Us Contact Us