Adakah beg kertas diberikan untuk setiap pembelian Basic Sajada II Mini?

Untuk Basic Sajada II Mini, kami tidak menyediakan beg kertas tetapi kalau anda mahu membeli, kami ada menjualnya dengan harga RM1.00/pcs.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Still need help? Contact Us Contact Us