Adakah Basic Sajada II mempunyai saiz yang sederhana ?

Sejadah AMRU untuk koleksi Basic Sajada II hanya mempunyai 2 saiz sahaja, iaitu mini dan standard.

Mini : 35cm x 53cm (+-)
Standard : 70cm x 112 cm (+-)

Untuk mendapatkan sejadah bersaiz sederhana, Tuan/Puan boleh cuba Travel Sajada AMRU.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Still need help? Contact Us Contact Us