Bagaimana jika saya ingin pos ke dua alamat yang berbeza? Jika boleh, berapakah caj yang akan dikenakan?

Boleh. Cuma penghantaran percuma yang telah pihak kami janjikan adalah untuk satu alamat sahaja. Jika ada penambahan alamat lain, kos penghantaran akan ditanggung oleh pihak anda mengikut harga pos semasa untuk alamat kedua.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Still need help? Contact Us Contact Us