Bolehkah saya mendapat harga diskaun jika melakukan pembelian secara borong?

Boleh, kami akan berikan harga diskaun mengikut harga jenis sejadah.

1) Mini (Harga asal : RM45)
20-99 helai = 5% diskaun
100 helai ++ = 10% diskaun

2) Basic (Harga asal : RM119.00)
20-99 helai = 5% diskaun
100 helai ++ = 10% diskaun

3) Premium (Harga asal : RM249.00)
20-99 helai = 5% diskaun
100 helai ++ = 10% diskaun

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Still need help? Contact Us Contact Us