Adakah Basic Sajada II Mini mempunyai warna yang lain selain dari warna putih?

Basic Sajada II Mini keluaran AMRU mempunyai warna putih sahaja. Insha'Allah ianya lebih cantik kerana warna putih mencerminkan kebersihan dan kesucian. Warna putih juga akan membuatkan kita sentiasa peka terhadap kebersihan sejadah yang digunakan.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Still need help? Contact Us Contact Us