Barang yang sampai tidak sama seperti barang yang ditempah, bagaimanakah cara untuk saya membuat penukaran?

Mohon maaf atas kesilapan pihak kami. Kepuasan pelanggan terhadap produk dan servis yang ditawarkan adalah keutamaan kami. Hubungi salam@amru.com atau hotline (+6) 019 790 4557 // (+6) 010 959 8779 untuk tindakan selanjutnya. Kos penghantaran semula sejadah yang baru akan ditanggung 100% oleh pihak kami.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Still need help? Contact Us Contact Us