Apakah fungsi Gift Card?

Anda boleh menggunakan gift card yang diberi percuma untuk memberi ucapan kepada yang tersayang sebagai hadiah. Anda juga boleh minta staf kami untuk tuliskan ucapan bagi pihak anda jika sejadah hendak terus dihantar kepada penerima hadiah.

Hubungi pegawai khidmat pelanggan kami di salam@amru.com atau hotline (+6) 019 790 4557 // (+6) 010 959 8779 untuk kami penuhi permintaan anda ! Terima kasih.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Still need help? Contact Us Contact Us