Saya tidak menerima hadiah percuma yang diwar-warkan, bagaimanakah cara untuk saya dapatkan hadiah tersebut?

Mohon maaf di atas kelemahan tersebut. Pihak kami akan pos segera hadiah yang dimaksudkan. Boleh hubungi pegawai khidmat pelanggan kami di 019-7904557 / 010-9598779 atau emel ke salam@amru.com untuk tindakan selanjutnya. Terima kasih.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Still need help? Contact Us Contact Us