Bila akan postkan sejadah sebaik sahaja saya buat bayaran?

Kami akan post sejadah anda pada hari yang sama jika pembayaran dilakukan sebelum jam 10:00 pagi. Pengeposan akan dibuat keesokan hari untuk bayaran selepas jam 10:00 pagi.

Kami akan buat pengeposan pada setiap hari kecuali pada hujung minggu, Jumaat dan Sabtu serta Public Holiday.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Still need help? Contact Us Contact Us