Bila akan postkan sejadah sebaik sahaja saya buat bayaran?

Kami akan post sejadah anda pada hari yang sama jika pembayaran dilakukan sebelum jam 10.00 pagi. Pengeposan akan dibuat keesokan hari untuk bayaran selepas jam 10.00 pagi.

Kami akan buat pengeposan pada setiap hari kecuali pada hujung minggu, Jumaat dan Sabtu.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Still need help? Contact Us Contact Us