Bila akan postkan sejadah sebaik sahaja saya buat bayaran?

Kami akan post sejadah anda pada hari yang sama jika pembayaran dilakukan sebelum jam 10:00 pagi. Pengeposan akan dibuat keesokan hari bekerja untuk pembayaran selepas jam 10:00 pagi.

Kami akan buat pengeposan bermula hari Ahad sehingga Khamis. Kecuali  pada hari Jumaat dan Sabtu serta cuti umum.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Still need help? Contact Us Contact Us