Bolehkah saya ingin membeli kotak eksklusif, perfume dan beg?

Boleh. Untuk pembelian, anda boleh menghubungi pegawai khidmat pelanggan kami melalui whatsapp atau email di bawah :

No. Tel. : 019 7904557
No. Tel. : 010 9598779
Emel : salam@amru.com

Harganya adalah seperti berikut :
1) Kotak Eksklusif : RM39.90
2) Beg : RM10.00

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Still need help? Contact Us Contact Us