Bolehkah saya membuat tempahan dahulu dan pembayaran penuh dibuat selepas gaji ?

Boleh. Walaubagaimanapun pembayaran penuh mestilah dibuat dalam masa 30 hari daripada tarikh tempahan. Anda juga akan dikenakan bayaran deposit sebanyak 30% daripada jumlah pembelian untuk tempahan awal.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Still need help? Contact Us Contact Us