Bagaimana cara penggunaan Free Gift Parfume Sajada AMRU?

Senang sahaja, anda hanya perlu calitkan minyak wangi tersebut di atas permukaan sejadah. Satu calitan sahaja mampu membuatkan sejadah anda kekal wangi sehingga 72 jam. Bau yang harum, manis dan tenang terhasil daripada 'Marshmallow' dan kayu 'Sandalwood'.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Still need help? Contact Us Contact Us