Adakah AMRU mempunyai akaun bank selain Maybank?

Untuk pembayaran secara manual, kami hanya menerima bayaran menerusi akaun bank Maybank. Namun, pemindahan wang secara interbank boleh dilakukan dari mana-mana akaun bank yang ada. Untuk lebih mudah, guna sahaja pembayaran secara online menerusi laman web utama di mana AMRU menerima pembayaran dari semua jenis bank dan juga pembayaran menerusi kad kredit.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Still need help? Contact Us Contact Us