Bolehkah jika tempahan saya dihantar terlebih dahulu dan pembayaran dilakukan kemudian?

Maaf, tidak boleh. Kerana polisi syarikat kami tidak membenarkan penghantaran tempahan sebelum bayaran dibuat. Setelah anda  membuat pembayaran, barulah kami akan memproses tempahan anda.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Still need help? Contact Us Contact Us