Apakah kurier yang digunakan oleh pihak AMRU?

Secara asasnya, kami menggunakan kurier Pos Laju untuk penghantaran ke seluruh Malaysia, Brunei dan Singapura. Tapi kami juga menerima untuk penghantaran menggunakan kurier lain berdasarkan permintaan pelanggan. Jika anda bercadang untuk menggunakan perkhidmatan kurier lain, sila maklumkan kepada pihak kami. Emel sahaja ke salam@amru.com

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Still need help? Contact Us Contact Us