Saya berminat untuk menjadi Dropship produk AMRU. Bagaimana caranya?

Pengambilan Dropship AMRU akan dibuat secara berperingkat. Tuan/Puan boleh berhubungan dengan pegawai khidmat pelanggan kami, 011-54217167 (Cik Ashikin). Cik Ashikin akan jelaskan prosedur untuk menjadi Dropship AMRU. 

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Still need help? Contact Us Contact Us