Safiye Sajada diperbuat daripada apa?

Safiye Sajada diperbuat daripada material poliester berkualiti tinggi dengan kesenian kraf Uthmaniyah daripada Turki. Sangat-sangat lembut dan selesa digunakan sebagai sejadah untuk solat.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Still need help? Contact Us Contact Us