Adakah Classic Tasbih ini boleh dijadikan sebagai hadiah?

Ya. Setiap tasbih disediakan dengan kotak eksklusif AMRU yang sangat sesuai dijadikan sebagai hadiah. Kami juga menyediakan beg kecil untuk menyimpan tasbih agar tasbih tersebut disimpan rapi dan boleh kekal lama selepas digunakan.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Still need help? Contact Us Contact Us