Saya nak order 3 set, boleh ke penghantaran ke alamat yang berbeza?

Boleh. Cuma penghantaran percuma yang telah pihak kami janjikan adalah untuk satu alamat sahaja. Jika ada penambahan alamat lain, kos penghantaran akan ditanggung oleh pihak anda.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Still need help? Contact Us Contact Us